ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ